Standardvalet för godkännande av bidrag

Du kan ange om bidrag från studenter/elever/deltagare/lärande ska vara automatiskt tillgängliga för alla eller om bidragen först ska godkännas av (distans)läraren.

Index över alla hjälpfiler