Att definiera destinationen för importerade bidrag

Du kan ange vart Du vill importera ett bidrag:

  • Den aktuella ord- och begreppslistan: Detta kommer att lägga till de importerade bidragen till den för tillfället öppna ord- och begreppslistan.
  • Ny ord- och begreppslista: Detta kommer att skapa en ord- och begreppslista som baseras på den information som som finns i den markerade importfilen och de nya bidragen kommer att infogas i den.

Index över alla hjälpfiler