Visningsformat

Systemet har tre inbyggda format för att visa bidrag. Du kan skapa Ditt eget format om Du vill.

Standardinställningen innebär en ganska enkel form av presentation. Det ser ut som en vanlig ordlista (ordboksartikel).

Det andra visningsformatet visar bidraget i ett forumliknande format, utan data om författaren.

Och det tredje visar också bidraget i i ett forumliknande format, men med data om författaren.


Om Du vill skapa Ditt eget format så ska Du skapa en .php-fil och ge den ett nummer som namn. Titta efter i mod/glossary/format för att få veta vilket det nästa numret bör vara.

Skapa sedan en funktion som Du kallar glossary_print_entry_by_format($course, $cm, $glossary, $entry) och fyll på med all Din kreativitet.

Det sista steget är att lägga in ett bidrag till varje språkpaket som Du använder. Det kallar Du displayformat[number], och ger det en meningsfull beskrivning.

Index över alla hjälpfiler