Redigera alltid tillåtet?

Det här alternativet låter Dig avgöra om studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande ska kunna redigera sina bidrag när som helst.


Du kan välja:
  • Ja: Bidrag går alltid att redigera.
  • Nej: Bidrag går bara att redigera inom den angivna tiden.

Index över alla hjälpfiler