Att definiera hur många bidrag Du vill visa på varje sida

Du kan konfigurera ord- och begrepplistan så att den begränsar det antal bidrag som kommer att visas per sida.

Om Du har ett stort antal automatiskt länkade bidrag så bör Du minska detta antal för att reducera den tid som det tar att ladda in sidan.

Index över alla hjälpfiler