Matcha hela ord

Om Du anger att ett bidrag kan länkas automatiskt från andra resurser, så kommer bara de ord som matchar detta bidrag fullständigt att länkas. Om Du ställer in det här alternativet alltså.

Lägg märke till att det här alternativet inte kräver att bokstäverna har samma storlek. Använd istället alternativet 'Skiftlägeskänslig' för det.

Index över alla hjälpfiler