Att definiera en global ord- och begreppslista

Systemet med ord- och begreppslistor låter Dig definiera begrepp som skulle kunna vara tillgängliga på hela webbsajten. De beskrivs som globala.

Du behöver alltså ange vilken ord- och begreppslista som ska vara global.

Du kan ha så många globala ord- och begreppslistor Du vill, och de kan höra till vilken kurs som helst. Alla övriga regler är giltiga även för den här typen.

Lägg märke till att endast administratörer kan skapa globala ord- och begreppslistor.

Index över alla hjälpfiler