Att importera kategorier

Som förinställt standardval så kommer alla bidrag att importeras. Du kan ange ifall Du även vill importera kategorierna (och de nya bidragen kommer att kopplas till dessa).

Index över alla hjälpfiler