Ord- och begreppslista

Den här resursen gör det möjligt för Dig att skapa en ordlista eller en lista över begrepp. Bidragen bör skapas av distanslärare eller av studenter/elever/deltagare/lärande och de kan visas i olika format. Du kan söka efter termer. Ord-och begreppslistan tillåter också export av bidrag från en ord-och begreppslista till en annan (den övergripande) inom samma kurs.

Index över alla hjälpfiler