Olika alternativ för sökning

Du kan standardisera de sätt man kan använda för att söka sig igenom en ord- och begreppslista. Att söka på kategorier och datum går alltid. Du kan dock ange ytterligare tre alternativ:

VISA SPECIAL
Aktivera eller avaktivera sökning med hjälp av specialtecken som @, #, etc.

VISA ALFABETET
Aktivera eller avaktivera sökning med hjälp av bokstäver.

VISA ALLA
Aktivera eller avaktivera sökning med hjälp av att visa alla bidrag på en gång.

Index över alla hjälpfiler