Studenter/elever/deltagare/lärande kan lägga in bidrag

Du kan ange ifall en användare ska kunna lägga till, redigera eller ta bort sina egna bidrag till denna ord- och begreppslista.

OBS!En distanslärare kan redigera eller ta bort vilket bidrag som helst, när som helst.

Index över alla hjälpfiler