Att automatiskt länka ord- och begreppslistor till andra moduler

Om Du anger att en ord- och begreppslista ska länkas automatiskt så kommer de berörda bidragen automatiskt att länkas närhelst de dyker upp i andra resurser (forum, kommentarer osv)

Om Du inte vill att ett visst bidrag ska länkas så bör Du bädda in det mellan taggarna <nolink> och </nolink> i HTML-(käll)koden.

Om det är en kategori som har hittats så kommer den också att länkas. Lägg märke till att länkning av kategorier är skiftlägeskänsligt.

Index över alla hjälpfiler