Lägg till en kedja av test

Nej
Bara ett test kommer att läggas till i kursen.
Ja
Om "Filnamn" är en fil, så behandlas den som den första i en kedja av Hot Potatoes test och alla test i kedjan kommer att läggas till kursen och det kommer att vara samma inställningar som styr alla.

Om "Filnamn" är en mapp, så kommer alla Hot Potatoes test i mappen att läggas till kursen och det kommer att vara samma inställningar som styr alla.

Index över alla hjälpfiler