Analys av svarsreaktioner på delar

Den här tabellen listar responserna till varje fråga och frekvensen för varje respons.

  • Frekvenserna för korrekta svar visas med röd text.
  • Frekvenserna för felaktiga svar visas med blå text.
  • Frekvenserna för inte beaktade svar visas med brun text.
  • Frekvenserna för numeriska data visas med grön text.

Index över alla hjälpfiler