Aktivera rapportering om klickningar

Ja
En separat post lagras i databasen varje gång en "ledtråd", "hjälp" eller "kontrollera" knapp klickas. Det här gör det möjligt för (distans)läraren att se en mycket detaljerad rapport som visar statusen för testet vid varje klickning. Det här kan emellertid även betyda att databasen växer mycket snabbt eftersom väldigt många "klickningar" kan komma att lagras för varje försök att genomföra testet.
Nej
Bara en post per försök på ett test lagras i Moodles databas.

Som standard är det här alternativet avaktiverat.

Index över alla hjälpfiler