Att tvinga Moodle att använda mediaspelare som är kompatibla med Moodle

Nej
Moodle kommer inte att ändra inställningarna hos några av mediaspelarna i testet.
Ja
Moodle kommer att tvinga testet att använda mediaspelare som är kompatibla med Moodle för att spela upp de följande filtyperna:
  • avi
  • mpeg
  • mpg
  • mp3
  • mov
  • wmv

Mer information: Relativa URL:er, mediaspelare och Hot Potatoes

Index över alla hjälpfiler