Hot Potatoes

Hot Potatoes låter distansläraren skapa olika test som studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande ska genomföra.

  • Flervalsfrågor
  • Para-ihop-frågor
  • Korsord
  • Kortsvars-frågor osv

Den här modulen skapar olika typer av detaljerade rapporter angående försök och resultat.

Index över alla hjälpfiler