Navigation

Du kan ange olika former av verktyg för navigation i en Hot Potatoes XML test.

Moodles navigationsrad
Den navigeringsrad som är standard i Moodle kommer att visas i samma fönster som testet längst upp på sidan.
Moodle-navigation i ram
Den navigeringsrad som är standard i Moodle kommer att visas i en separat ram längst upp i testet.
Inbäddad IFRAME
Den navigeringsrad som är standard i Moodle kommer att visas i samma fönster som testet och testet kommer att vara inbäddat i en IFRAME.
Knappar av typ Hot Potatoes
Testet kommer att visas med navigationsknapparna (om det finns några) definierade i testet.
En enskild "Ge upp"-knapp
Testet kommer att visas med en enskild "Ge upp"-knapp längst upp på sidan.
Inget
Testet kommer att visas utan några verktyg för navigation, dvs det kommer inte att finnas någon navigationsrad för Moodle eller några navigationsknappar för Hot Potatoes.

När alla frågor i det aktuella testet har besvarats på ett korrekt sätt så kommer Moodle antingen att återgå till kursens hemsida eller visa nästa test. Detta beror på hur fältet "Visa nästa test?" är inställt för det aktuella testet.

Index över alla hjälpfiler