Innehåll i rapport

Du kan ange olika innehåll för rapporterna i Hot Potatoes.

Att välja typ av rapport
Översikt
Den här rapporten innehåller en lista över försök att genomföra testet. Alla "avbrutna" försök ingår, men "pågående" försök visas inte. Rapporten visar bild och namn på alla användare tillsammans med deras betyg/omdöme för testet och testresultatet, tidpunkt och hur lång tid varje försök har tagit. Du kan markera försök och sedan ta bort dem om Du så önskar.
Enkel statistik
Den här rapporten innehåller en lista över alla fullföljda försök på det här testet. Försök som är "avbrutna" eller "pågående" ingår inte. Rapporten visar bild och namn på varje användare tillsammans med deras betyg/omdöem för testet och resultatet för varje fråga i varje försök. Det visar också medelvärdet för varje enskild fråga samt för testet som helhet.
Detajerad statistik
Den här rapporten visar alla detaljer för alla fullföljda försök att genomföra det här testet, Försök som är "avbrutna" eller "pågående" ingår inte. Rapporten innehåller följande tabeller:
  • Tabell över responser, som visar vilka svar varje användare har givit på varje fråga i vart och ett av sina försök att genomföra testet.
  • Tabell för analys av komponenter, som visar vilka svar varje som har givits på varje fråga och med vilken frekvens som olika svar har avgivits.
Rapport som spårar klickningar
Den här rapporten visar i detalj varje klick som varje student/elev/deltagare/lärande har åstadkommit under fullföljda försök att genomföra Hot Potatoes testet. Rapporten kan bli mycket omfattande och avsikten är att Du ska ladda ner den och studera den i ett kalkyblad av typen Microsoft Excel. Om Du vill studera kolumnerna i den här rapporten i detalj så kan Du titta på hjälpfilen Tabell för spårning av klickningar
Att välja en kurs
Den här kursen
Rapporten kommer att visa responserna från studenter/elever/deltagare/lärande i den aktuella kursen.
Alla mina kurser
Rapporten kommer att visa responserna från studenter/elever/deltagare/lärande i alla kurser som använder det här testet och där Du är (distans)lärare. För att Du ska kunna använda testet i många kurser så måste det vara placerat i katalogen för Webbplatsens filer. Det här alternativet är bara tillgängligt för administratörer av webbplatsen.
Att välja studenter/elever/deltagare/lärande
Alla deltagare
Rapporten kommer att visa responser från studenter/elever/deltagare/lärande, (distans)lärare, kursutvecklare och administratörer. Responser från eventuella "gäst"-användare kommer också att ingå.
studenter/elever/deltagare/lärande
Rapporten kommer att visa responser från studenter/elever/deltagare/lärande som deltar i den här kursen. (Distans)lärarnas responser kommer inte att ingå i rapporten.
Enskild student/elev/deltagare/lärande
Rapporten kommer att visa responser från en enskild student/elev/deltagare/lärande som Du markerar i en nedrullningsmeny med namn på studenter/elever/deltagare/lärande.
Att välja betyg/omdömen
Alla försök
I rapporten kommer det att ingå responser från alla försök av varje användare.
Det bästa försöket
I rapporten kommer det bara att ingå responser från det försök som för varje användare har givit det bästa resultatet.
Det första försöket
I rapporten kommer det bara att ingå responser från det första försöket att genomföra testet som varje användare har gjort.
Det sista försöket
I rapporten kommer det bara att ingå responser från det senaste försöket att genomföra testet som varje användare har gjort.

Index över alla hjälpfiler