Format för rapport

Du kan ange olika format för hur Hot Potatoes ska visa Dina rapporter.

Format för rapport
HTML
Rapporten kommer att skapas i HTML-format som passar för att visa i en webbläsare.
Excel
Rapporten kommer att skapas som en ".xls" fil som går att öppna i ett kalkylprogram, såsom Microsoft Excel.
Text
Rapporten kommer att skapas som en textfil som kan visas i en textredigerare.
Symboliserande kod
Du kan få tillgång till en lista med symboliserande koder som låter Dig tvinga fram att "värdena" kodas på ett specifikt sätt om Ditt kalkylprogram kräver det. Microsoft Excel t.ex. kräver den symboliserande koden "SJIS" för japanska. Listan över möjliga symboliserande koder kan justeras av webbplatsens administratör på sidan för "inställningar" av HotPot-modulen.
"Baka in" data
Ja
Långa datavärden kommer att att "bakas in" i tabellceller. Detta kan innebära att en del rader blir mycket långa.
Nej
Datavärden kommer inte att "bakas in".
Visa beskrivning
Ja
I huvudrapporten kommer frågor och svar att visas som bokstäver. Det kommer också att finnas en beskrivning som visar vilka bokstäver som står för vilka frågor och svar.
Nej
Frågor och svar kommer att visas i sin helhet i rapporten men inga beskrivningar.

Index över alla hjälpfiler