Att välja en rapport

Du kan ange olika kriterier för att välja olika format för output för de rapporter som är möjliga i Hot Potatoes.

Att välja en kurs
den här kursen
Rapporten kommer att visa responser från deltagare i den aktuella kursen.
alla mina kurser
Rapporten kommer att visa responser från deltagare för alla kurser som använder detta test och och i vilka Du är (distans)lärare. För att kunna användas i ett flertal kurser så måste testet vara placerat i katalogen för Webbplatsens filer. Detta alternativ är bara tillgängligt för webbplatsens systemadministratör.
Att välja användare
Studenter/elever/deltagare/lärande
Rapporten kommer att visa responser endast från studenter/elever/deltagare/lärande. Responser från (distans)lärare kommer inte att inkluderas i rapporten.
Studenter/elever/deltagare/lärande och (distans)lärare
Rapporten kommer att visa responser från studenter/elever/deltagare/lärande och (distans)lärare. Responser från "gäst"-användare, om det finns några, kommer också att inkluderas.
Att välja betyg/omdömen
det bästa försöket
Rapporten kommer bara att visa responserna från det bästa försöket för varje användare.
alla försök
Rapporten kommer att visa responserna från alla försök för varje användare.
Att välja ett format för output
Översikt
Den här rapporten är en lista över försök på det här testet. "avbrutna " försök är inkluderade, men försök som är "på gång" visas inte. Den visar bilden, namnet och det bästa resultatet för varje användare samt resultatet, tiden och hur lång tid varje försök tog.

Försök kan markeras och därefter tas bort om Du så önskar.
Enkel statistik
Den här rapporten är en lista över fullföljda försök på det här testet. Försök som är markerade som "avbrutna" eller "på gång" är inte inkluderade. Rapporten visar namnet och det bästa resultatet för varje användare samt resultatet för varje fråga i varje försök.

Det visar också medelresultatet på de enskilda frågorna och på testet som helhet.
Detaljerad statistik
Den här rapporten visar alla detaljer angående alla fullföljda försök för det här testet.

Försök som är markerade som "avbrutna eller "på gång" är inte inkluderade.

Rapporten innehåller följande tabeller:
  • Tabellen över responser, som visar hur varje användare gav respons på varje fråga i vart och ett av deras försök med testet.
  • Tabellen för analys av komponenter, som listar responserna på varje fråga och frekvensen för varje respons.

En detaljerad rapport över försöken kan laddas ner i Excel- eller textformat.

Index över alla hjälpfiler