Individers svarsreaktioner på varje del

Den här tabellen visar hur varje användare gav respons (svarade) på varje fråga i vart och ett av deras försök på testet.

Responserna är färgkodade enligt följande:

 • Korrekt svar
 • Ej avgivna svar
 • Felaktiga svar
 • resultat i % (tips, ledtrådar, kontroller av svar)
  • Resultat är det procentuella resultatet för den här frågan
  • Tips är det antal tips som har efterfrågats
  • Ledtrådar är det antal ledtrådar som har efterfrågats
  • Kontroller av svar är det antal kontroller som har genomförts i den här frågan
  • Avdrag är det antal avdrag som har gjorts för den här frågan

Index över alla hjälpfiler