Återkoppling till student/elev/deltagare/lärande

Om det här alternativet är aktiverat så kommer en länk till ett popup-fönster med återkoppling att visas närhelst studenten/eleven/deltagaren/den lärande klickar på knappen "Kontrollera". Detta fönster gör det möjligt för studenten/eleven/deltagaren/den lärande att skicka återkoppling till (distans)läraren angående testet.

Det här alternativet kan ha följande inställningar:

Ingen
Ingen återkoppling kommer att visas
Webbsida
En webbsida kommer att visa återkopplingen. Du behöver isåfall ange URLen till webbsidan, t.ex.: http://minserver.com/återkopplingsformulär.html
Formulär för återkoppling
Ett formulär som passar för att skicka till ett vanligt formulär-till-e-post skript, som t.ex. formmail.pl, kommer att visas i fönstret för återkoppling. Du bör också skriva in URLen till formulärskriptet, t.ex.: http://minserver.com/cgi-bin/formmail.pl
Moodle forum
Index över den här kursens Moodle forum kommer att visas
Moodle-meddelanden
Fönstret för direktmeddelanden i Moodle kommer att visas. Om kursen har flera lärare så kommer studenten/eleven/deltagaren/den lärande att uppmanas att välja en lärare innan meddelandet skickas.

Index över alla hjälpfiler