Uppdatera nästa test

Nej
Bara det aktuella testet kommer att uppdateras.
Ja
Om det här testet är en del av en kedja av Hot Potatoes test, då kommer alla test i kedjan att styras av samma inställningar som det aktuella testet.

Index över alla hjälpfiler