Att ange en standard för resultat

Det här ger Dig möjlighet att ange ett numeriskt värde (en siffra) för varje svar. Svar kan antingen ha negativa eller positiva värden. Importerade frågor kommer att automatiskt tilldelas 1 poäng för rätt svar och 0 poäng för felaktiga svar. Detta kan Du dock ändra efter det att Du har importerat frågorna.

Index över alla hjälpfiler