Beroenden

Med den här inställningen kan Du göra den aktuella lektionen beroende av hur studenten/eleven/deltagaren/den lärande har presterat i en annan lektion som är del av samma kurs. Om kraven på prestation inte har uppfyllts då kommer studenten/eleven/deltagaren/den lärande inte att få tillgång till den här lektionen.

I villkoren för beroendet kan följande ingå:

  • Den tid som har använts: studenten/eleven/deltagaren/den lärande måste använda den här angivna tiden för att genomföra lektionen.
  • Genomförd: studenten/eleven/deltagaren/den lärande måste genomföra den obligatoriska lektionen.
  • Betyg/omdöme högre än: studenten/eleven/deltagaren/den lärande måste uppnå ett betyg/omdöme som är högre än det som är angivet här.
Alla kombinationer av det ovanstående kan användas om det behövs.

Index över alla hjälpfiler