Visa standardiserad återkoppling

Om detta är inställt till Ja, då kommer, när det inte går att hitta något förslag till återkoppling för en viss fråga, den standardiserade återkopplingen 'Det är ett korrekt svar' eller 'Det är ett felaktigt svar' att användas.

Om detta är inställt till Nej, då kommer, när det inte går att hitta något förslag till återkoppling för en viss fråga, ingen återkoppling alls att visas. Användaren skickas istället automatiskt vidare till nästa sida i lektionen.

Index över alla hjälpfiler