Betyget/omdömet på lektionen

Det här värdet bestämmer maxbetyget/omdömet som man kan få på lektionen. Dess omfång är 0 till 100. Du kan ändra detta värde när som helst under lektionen. Varje ändring återspeglas omedelbart på sidan för betyg/omdömen och på de betyg/omdömen som visas för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande på olika listor.Om Du väljer betyget 0 så kommer lektionen inte att visas på betygs/omdömessidan.

Index över alla hjälpfiler