Att importera nya frågor

Den här funktionen låter Dig importera frågor från externa textfiler som är uppladdade via ett formulär.

Det finns ett antal filtyper som stöds:

GIFT formatet

 • GIFT är det mest heltäckande formatet som är tillgängligt för att importera testfrågor av Moodletyp från en textfil. Det är utformat för att vara en enkel metod för (distans)lärare som skriver frågor som en textfil. Formatet stödjer Multiple-Choice (flervalsfrågor), Sant-Falskt, kortsvar, para-ihop och numeriska frågor liksom infogande av lucktexter. Du kan blanda olika frågetyper i en enskild textfil och formatet stödjer också kommentarer till en rad, namn på frågor, återkoppling och procentviktade betyg/omdömen. Här nedan är några exempel:
 • Vem är begravd i Grants grav? {~Grant ~Jefferson =ingen}
  
  Grant är {~begravd ~lever} i Grants grav.
  
  Grant är begravd i Grants grav.{FALSE}
  
  Vem är begravd i Grants grav?{=ingen =inte någon alls}
  
  När föddes Ulysses S. Grant?{#1822}
  

Mer info om "GIFT"-formatet

Aiken-formatet

 • Aiken-formatet är ett mycket enkelt sätt att skapa flervalsfrågor genom att använda ett format som är mycket tydligt och läsbart för människor. Här är ett exempel på formatet:
  Vad är avsikten med första hjälpen?
  
  A. Att rädda liv, att förebygga ytterligare skador, att bevara en god hälsa
  B. Att tillhandahålla medicinsk behandling till vilken skadad person som helst
  C. Att förebygga ytterligare skador
  D. Att hjälpa offer som ber om hjälp
  SVAR: A
  

Mer info om "Aiken"-formatet

Lucktexter

 • Det här formatet stödjer bara flervalsfrågor. Varje svar åtskiljs med ett tilde-tecken (~), och det korrekta svaret har likhetstecknet (=) som prefix. Här är ett exempel:
  Så snart vi börjar undersöka våra kroppar som barn så blir vi studenter av {=anatomi och fysik ~reflexologi ~vetenskap ~experiment}, och på ett sätt förblir vi studenter för resten av livet.

Mer info om "Lucktext"-formatet

AON

 • Det här är samma format som lucktexten förutom det att efter det att Du har importerat frågorna så omvandlas alla kortsvarsfrågor fyra åt gången till para-ihop-frågor. Dessutom så blandas svaren till flervalsfrågor slumpmässigt under importen. Formatet har fått sitt namn av en organisation som sponsrade många av egenskaperna hos testet/övningen.

Blackboard

 • Den här modulen kan importera frågor som är sparade i Blackboards exportformat. Det använder sig av XML-funktioner som kompileras över till Din PHP-kod.

Mer info om "Blackboard"-formatet

"Course Test Manager"

 • Den här modulen kan importera frågor som är sparade i en testbank av "Course Test Manager"-typ. Det använder sig av olika sätt att få tillgång till testbanken (som ligger i en Microsoft Access databas) beroende på om Moodle körs på en Windows- eller Linuxserver. På Windows kan Du ladda upp Accessdatabasen precis som Du gör med vilken annan importerad datafil som helst.
 • På Linux, måste Du ställa in en windowsmaskin på samma nätverk som med databasen av typ "Course Test Manager" och ett program som kallas ODBC Socket Server, som använder XML för att överföra data till Moodle på Linuxservern.
 • Var snäll och läs hela hjälpfilen nedan innan Du använder denna klass av import.

Mer info om "CTM"-formatet

Egen standard

 • Om Du har skapat ett eget format som Du behöver importera så kan Du implementera det själv genom att redigera mod/quiz/format/custom.php Det är rätt lite kod som behövs, bara så att det går att (parse) tolka en enskild fråga från en given text.

Mer info om formatet "Egen standard"

Det kommer att tillkomma fler format, inklusive WebCT, IMS QTI och vad helst någon Moodlare kan komma att bidra med.

Index över alla hjälpfiler