Hoppa-till-länken

Varje svar har en hoppa-till-länk. När någon har valt ett svar så visas återkopplingen på svaret för studenten/eleven/deltagaren/den lärande. Efter det visas den sida om hoppa-till-länken refererar till. Denna länk kan vara relativ eller absolut. Relativa länkar är Den här sidan och Nästa sida. Den här sidan betyder att samma sida visas igen. Nästa sida visar den sida som följer efter denna i en logisk följd av sidor. En absolut länk till en sida anger Du genom att välja sidans titel.

Lägg märke till att en (relativ) Nästa sida hoppa-till-länk kan visa en annan sida efter det att sidor har flyttats. En hoppa-till-länk som använder sig av sidotitlar visar däremot alltid samma sida även efter det att sidor har flyttats.

Index över alla hjälpfiler