Använd inställningarna för den här lektionen som standardmässigt förval

Om Du väljer 'Ja' innan Du sparar lektionen så kommer de inställningar som Du har gjort för den här lektionen att vara standardmässigt förval nästa gång Du skapar en lektion för den här kursen.

Index över alla hjälpfiler