Det maximala antalet svar i en lektion

Det här värdet avgör det maximala antalet svar som (distans)läraren kan använda. Det förinställda standardvärdet är 4. Om lektionen bara använder, säg, SANT och FALSKT-frågor genomgående, då är det rimligt att ställa in detta värde till 2.

Den här parametern ställer även in det maximala antalet förgreningar som kan användas i tabellen för förgreningar.

Du kan lugnt ändra värdet på den här parametern i en lektion som redan har ett innehåll. Faktum är att om Du vill lägga till en fråga med många svarsalternativ eller en lång förgreningstabell så måste Du ändra det här värdet. Efter det att Du har lagt till den (ovanliga) frågan eller förgreningstabellen så kan Du återställa det här värdet till ett mer "standardmässigt" värde.

Index över alla hjälpfiler