Maximalt antal (kort) att visa

Den här parametern används bara i samband med lektioner av typen "Flash"-kort. Standardvärdet är noll vilket betyder att alla sidorna/korten visas i en lektion. Om Du ställer in den här parametern till ett värde som inte är noll så visas det antalet sidor. När det antalet sidor/kort har visats är man framme vid lektionens slut och studenten/eleven/deltagaren/den lärande får se sitt betyg/omdöme.

Om den här parametern är inställt på ett högre tal än det faktiska antalet sidor då kommer man att nå slutet på lektionen när alla sidor har visats.

Index över alla hjälpfiler