Det minimala antalet frågor i en lektion

När en lektion innehåller en eller flera förgreningstabeller så bör Du som (distans)lärare normalt sett ställa in den här parametern. Dess värde sätter en lägre gräns för det antal frågor som ingår i beräkningen av betyg/omdömen. Det tvingar inte studenter/elever/deltagare/lärande att besvara så många frågor i lektionen.

Om parametern är inställd till t ex 20, så innebär det att betygen/omdömena sätts som om studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande åtminstone har sett det här antalet frågor. Låt oss säga att en student/elev/deltagare/lärande ser bara en enskild förgrening i en lektion med, säg, 5 sidor och svarar korrekt på alla de aktuella frågorna. Denne skulle kunna välja att avsluta lektionen (under förutsättning att det alternativet finns med på den övergripande förgreningstabellen, vilket man kan anta att det gör). Om denna parameter inte var aktiverad så skulle deras betyg/omdöme bli 5 av 5 vilket blir 100%. Om parametern däremot är inställd till 20 så skulle betyget/omdömet reduceras till 5 av 20, dvs 25%. Ifall en annan person går igenom alla förgreningar och ser, säg, 25 sidor och besvarar alla utom två av frågorna korrekt så kommer betyget att bli 23 av 25, dvs 92%.

Om den här parametern används så kommer den första sidan i lektionen att innehålla någonting i stil med:

På den här lektionen förväntas Du försöka besvara åtminstone n frågor. Du kan försöka besvara fler om Du vill. Dock är det så att om Du besvarar färre än n frågor så kommer Ditt betyg/omdöme att beräknas utifrån förutsättningen att Du försökt besvara n frågor.

"n" ersätts förstås av det faktiska talet (värdet) som den här parametern är inställd till.

När den här parametern är inställd så får studenten/eleven/deltagaren/den lärande veta hur många frågor han/hon har försökt besvara och hur många han/hon förväntas besvara.

Index över alla hjälpfiler