Tillåt studenter/elever/deltagare/lärande att backa i lektionen.

Det här kommer att låta studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande att navigera bakåt genom lektionen för att ändra sina svar.

Index över alla hjälpfiler