Lektion

En lektion kan presentera innehåll på ett intressant och flexibelt sätt. Den består av ett antal sidor. Varje sida avslutas normalt sett med en fråga och ett antal möjliga svar. Beroende på vilket svar studenten/eleven/deltagaren/den lärande väljer så kan han/hon antingen fortsätta till nästa sida eller tvingas gå tillbaka till föregående sida. Navigationen genom lektionen kan vara enkel eller komplex, till stor del beroende på hur innehållets struktur presenteras.

Index över alla hjälpfiler