Vad som händer om svaret är rätt?

Det normala om svaret är rätt, är att följa hoppet så som det är angivet i svaret. I de flesta fall kommer detta antagligen att visa Nästa sida i lektionen, alltså i situationer när studenten/eleven/deltagaren/den lärande leds genom lektionen på ett logiskt sätt med start på sidan ett och med avslutning på den sista.

Lektionsmodulen kan emellertid också användas som en sorts uppgift av typ Flash-kort. Studenten/eleven/deltagaren/den lärande får se en viss information (valfritt) och en fråga i slumpmässig ordning. Det finns egentligen ingen klar början och tydligt slut, utan bara en uppsättning kort som visas den ena efter den andra i en slumpmässig ordning.

Det här alternativet möjliggör två väldigt likartade beteenden för Flash-kort. Alternativet "Visa en ny sida" visar aldrig samma sida två gånger (inte ens om studenten/eleven/deltagaren/den lärande inte lämnade ett korrekt svar på den fråga som var kopplad till sidan/kortet). Det andra, icke-standardmässiga alternativet "Visa en obesvarad sida" låter studenten/eleven/deltagaren/den lärande se sidor som kan ha förekommit tidigare men bara om den därtill hörande frågan har besvarats felaktigt.

I båda dessa lektioner av typ Flash-kort kan Du som t ex (distans)lärare bestämma Dig för att använda antingen alla sidorna/korten i lektionen eller bara en (slumpmässig) deluppsättning. Detta styr Du med parametern "Antal sidor/kort att visa".

Index över alla hjälpfiler