Det hittills ackumulerade resultatet

Om Du har aktiverat det här så kommer varje sida att visa det aktuella resultatet (så här långt) som andel av det möjliga sammanlagda resultatet. Exempel: Någon har besvarat 4 frågor värda 5 poäng vardera och besvarat en felaktigt. Det hittills ackumulerade resultatet skulle visa att vederbörande att f.n. har uppnått 15/20 poäng.

Index över alla hjälpfiler