Rad som visar hur en process fortgår

Detta visar längst ner på sidan en rad som visar hur processen fortgår. F.n. så är denna rad den som passar bäst ihop med en linjär Lektion.

I samband med beräkning av procentandelen fullgjord del av Lektionen så beräknas förgreningstabeller och frågesidor i förhållande till hur Lektionsprocessen fortgår. I samband med beräkning av det sammanlagda antalet sidor i Lektionen så bedöms kluster och sidor inom kluster att vara bara en enskild sida och Slut på kluster och Slut på sidor för förgreningstabell ingår inte. Alla andra sidor beräknas i förhållande till det sammanlagda antalet sidor i Lektionen.

OBS: den aktuella stilen på raden är inte så imponerande ;-) Alla stilreglerna (eg: colors, background images, etc) kan redigeras i in mod/lesson/styles.php.

Index över alla hjälpfiler