Alternativ angående frågor

Några av frågetyperna har ett alternativ som Du aktiverar genom att markera en kryssruta. Du hittar en detaljerad beskrivning av frågetyperna och innebörden av alternativen här nedan:

  1. Multichoice (flervalsfrågor)
    Det finns en variant av flervalsfrågor som kallas "Flervals/Flersvarsfrågor" Om man väljer Alternativ för fråga så ombeds man att välja alla de svarsalternativ som är korrekta. Det kan, eller inte, framgå av frågan hur många korrekta svar det finns. Ett exempel: "Vilka av de följande personerna var presidenter i USA?" talar inte om hur många det är. "Välj de två personer som har varit presidenter i USA" gör det. Det faktiska antalet korrekta svar kan vara allt från ett till samtliga svarsalternativ. En fråga av typen flervalssvar med ett korrekt svar skiljer sig från en Flervalsfråga på så sätt att den förra ger Dig möjlighet att välja mer än ett svar vilket den andra inte gör.
  2. Kortsvarsfråga
    Som standard så är jämförelsen inte skiftlägeskänslig. Om Du har markerat Alternativ för fråga så kommer det att vara skillnad på stor och liten bokstav.

Övriga frågetyper använder inte Alternativ för fråga.

Index över alla hjälpfiler