Att tillåta att studenter/elever/deltagare/lärande gör om en lektion

Den här inställningen avgör om studenter/elever/deltagare/lärande ska kunna gå igenom en lektion mer än en gång. Distansläraren kan bestämma om lektionen innehåller material som studenten/eleven/deltagaren/den lärande ska behärska ordentligt. Isåfall bör det vara tillåtet att göra om lektionen. Om lektionen däremot ingår i examinationen så bör det inte vara tillåtet att göra om den.

När studenter/elever/deltagare/lärande tillåts göra om en lektion så kommer de betyg/omdömen som visas på sidan för betyg/omdömen att vara antingen deras medel-betyg/omdöme eller det bästa som de har uppnått. Den följande parametern avgör vilken av dessa två metoder som används.

Lägg märke till att alternativet Analys av fråga alltid använder svaren från de första försöken på lektionen. Hänsyn tas inte till efterföljande försök.

Som standard så är detta alternativ inställt till Ja, vilket betyder att det är tillåtet att göra om lektionen. Bara under speciella omständigheter finns det anledning att välja alternativet Nej.

Index över alla hjälpfiler