Visa knappen "Besvara frågan igen"

Det här kommer att visa en knapp efter en fråga som har besvarats felaktigt. Då kan studenten/eleven/deltagaren/den lärande göra ett nytt försök att besvara frågan. Det fungerar inte med essäfrågor så aktivera inte detta om Du använder sådana frågor.

Index över alla hjälpfiler