Bildspelsformat

Med det här kan Du aktivera att lektionen visas som ett bildspel, med en fixerad bredd och höjd och med en standardmässig bakgrundsfärg. En CSS-baserad skrollningslist kommer att visas om bredden eller höjden på sidan är större än den aktuella skärmen. Frågorna kommer att "brytas ut ur" bildspelsformatet. Endast sidor (förgreningstabeller) kommer att visas i en delbild i bildspelet som standardmässigt förval. Knappar med texten 'Nästa' och 'Föregående' kommer att visas längst ute till vänster och höger om det alternativet är valt för den aktuella bilden. Övriga knappar kommer att vara centrerade under bilden.

Index över alla hjälpfiler