Tidsstyrning

Det här anger en tidsbegränsning för lektionen. Studenter/elever/deltagare/lärande får se en JavaScript-räknare och den tid som går åt kommer att registreras i databasen. P.g.a. av att JavaScriptet inte är helt konsekvent, så stängs man inte ut från lektionen när tiden är ute. Frågor som besvaras efter detta räknas emellertid inte. Den förbrukade tiden kontrolleras i databasen varje någon skickar in ett svar.

Index över alla hjälpfiler