Att använda HTML-redigeraren

När Du redigerar sidor så aktiverar det här alternativet användning av HTML-redigeraren istället för enkla textrutor. Med redigeraren kan Du enkelt formatera texten eller lägga till "avancerade" saker som länkar.

Du startar redigeraren genom att klicka på kryssrutan invid Använd redigeraren. Redigeraren är kopplad till individuella komponenter. Om Du t.ex. aktiverar redigeraren för komponenten Svarsreaktion 1 så ställs redigeraren in bara för den komponenten och inte för alla rutor för svarsreaktioner.

Om Du behöver använda redigeraren för några av komponenterna på en sida så markerar Du först kryssrutorna för Använd redigeraren. Sidan visas då igen för att aktivera användning av redigeraren. Det här åstadkommer Du genom att klicka på knappen Visa sidan igen längst ner på sidan.

Lägg märke till att Du bör vara försiktig när Du använder redigeraren. I de flesta fall så uppstår inga problem alls. Men Du bör inte använda redigeraren för Svar på frågor av typen 'kortsvar' eller 'numerisk'. Redigeraren kan då lägga till extra "osynliga" HTML-taggar som förhindrar att jämförelserna fungerar som det är tänkt. Dessutom så används Beskrivningar i förgreningstabeller i knappar och om de innehåller HTML-taggar så kan detta förorsaka problem. Det finns inga problem med svar som bara ska visas, som t.ex. i frågor av typen flervalsvar.

Om Du misstänker att det är något problem med någon av textkomponenterna så är det riskfritt att avaktivera redigeraren. När sidan visas igen så kan Du se den "råa" texten i textrutan. Du kan redigera texten enligt önskemål.

"Status" för alternativet Använd redigeraren sparas i samband med varje komponent. Alltså, om en sida ska redigeras om, så kommer de komponenter som använde redigeraren att dyka upp igen inne i redigeraren.

Slutligen är det så att redigeraren är ganska "resurskrävande" inom webbläsaren. Om komponenterna inte kräver redigeraren så är det snabbare och resurssnålare att använda vanliga enkla textrutor.

Index över alla hjälpfiler