Lektion som är lösenordsskyddad

Det här innebär att studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande inte kommer att kunna göra lektionen om de inte skriver in lösenordet.

Index över alla hjälpfiler