Alternativ för analys

Du kan bestämma vilka test som ska ingå i analysen genom att ställa in följande parametrar:

Val av försök:

Det kan vara lämpligt att analysera bara ett försök på ett test för varje användare. Detta specifika försök kan vara det med:

  • det högsta resultatet
  • det första eller det sista försöket av dem som genomförts
  • alternativt kan alla data om försök kombineras för en kumulativ analys.

Att inte ta hänsyn till låga resultat:

Ibland är det så att användare bara bläddrar igenom ett test och undersöker det utan att sikta på ett betyg/omdöme. Det är vanligt att sådana försök får väldigt låga resultat. Dessa försök kan uteslutas från analysen genom att Du ställer in en lägsta nivå för de försök som Du vill analysera. Denna nivå är angiven som en procentandel (0-100) av det maximala betyget/omdömet på testet.

Storlek på sida:

Du kan välja hur många frågor per sida som Du vill ska visas på skärmen.

Index över alla hjälpfiler