Antal försök att genomföra test

Du kan låta Dina studenter/elever/deltagare/lärande få genomföra ett test upprepade gånger.

Detta kan bidra till att göra testprocessen till mer av läroprocess än att bara vara en del av bedömningen/värderingen/betygssättningen.

Index över alla hjälpfiler