Kategorier av frågor

Det är bättre att skapa kategorier att förvara alla Dina frågor i än att ha dem i en enda lång lista.

Varje kategori består av ett namn och en kort beskrivning.

Du kan även "publicera" varje kategori. Det innebär att kategorin (med alla de frågor som ingår) kommer att vara tillgänglig för alla kurser på den här servern så att andra kurser kan använda Dina frågor i sina test.

Du kan också skapa kategorier eller ta bort dem som Du vill. Om Du försöker ta bort en kategori som innehåller frågor kommer Du att få en fråga om Du vill flytta frågorna till en annan kategori.

Du kan också arrangera kategorier i en hierarki så att det blir lättare att hantera dem. Fältet 'Flytta kategori till' låter Dig flytta en kategori till en annan kategori.

Genom att klicka på pilarna i fältet 'Ordna' kan Du ändra på den ordning enligt vilken kategorierna är listade.

Index över alla hjälpfiler