Visa de rätta svaren

Om Du aktiverar 'rätt svar' så kommer återkopplingen också att visa rätt svar på varje fråga (markerad med en klar färg).

Index över alla hjälpfiler